اگر بومی سازی را استفاده آگاهانه از الگوها، روش‌ها و فنون توسعه و تطابق آن با شرایط جامعه بومی بدانیم. در کنار به روز کردن و تقویت تکنیک‌ها و پیوند دانش رسمی و جهانی با دانش و شرایط بومی می­توان به توانمند سازی و مشارکت افراد جامعه در جریان توسعه و پیشرفت و اتکا به توانایی‌های درون مرزی نیز امید داشت.

بومی‌سازی محصول الزاما به این معنی نیست که یک محصول خارجی را طوری تغییر دهیم که بشود از آن در داخل کشور استفاده کرد. بومی‌سازی صرفا تغییر نوشته‌های یک محصول نیست که با ترجمه آن، برنامه بومی شده باشد. بومی‌سازی یک پروسه زمان‌بر و پیچیده است و بطرز شگفت‌آوری با جهانی‌سازی مرتبط است.

هدف پارسی‌فیکس استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های درون مرزی‌ست تا با کم شدن قابل ملاحظه هزینه‌های تولید و همچنین تکمیل و ارتقای نمونه خارجی، محصولات کاربردی مطابق با نیازهای داخلی تولید شود تا به نوبه خود کمکی نیز به تقویت بازارهای داخلی کرده باشد