.

کشور ما مملو از جوانان با استعداد و فرهیخته‌ایست که با وجود توانایی‌ها و ایده‌های نو و خارق‌العاده زمینه مناسبی برای بروز خود و استعدادهایشان نیافته‌اند و همین امر شاید باعث مهاجرت آنان و ترک سرزمین مادری شود. هدف ما استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت هاي علمي نخبگان است. به نظر ما ایده‌ها، نوآوری‌ها و اختراعاتی که افراد نخبه دارند قابلیت اجرا و حتی سرمایه‌گذاری برای تولید انبوه و معرفی به ارگان‌ها و ادارات دارند. اعضای تیم‌پارسی‌فیکس مصمم است در آینده با فراخوان و جذب نخبگان و بررسی و تحلیل اختراعات افراد خارج از مجموعه، در راستای کمک به استعدادهای درخشان و دیده‌شدن آنان و فعالیت‌هایشان، نقشی هرچند کوچک در حمایت از این قشر خاص جامعه داشته باشد