اعضای تیم

آشنایی با تیم ما

مهندس رضا یوسفی مهندس رضا یوسفی مدیریت طراحی سایت
مهندس رضا یوسفی مدیریت طراحی سایت کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی. پنج سال سابقه کار مرتبط. دارای مدارک معتبر در خصوص طراحی سایت و انجام پروژه های متفاوت…. جزئیات پروفایل